Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 

 
질문과 대답
 
 
 
상 품  명 : [미국산] 미국산 쵸이스급 LA갈비 1kg
상품가격 : 52,000원
 
 
 
 
LA갈비
 
 
2022/09/20 (12:17)
작성자 : 조진태 조회수 : 216
 
두께는 조절이 안되나요?
 
 
 
 
 
  제목 글쓴이 날짜 Hits
 
[[미국산] 미국산 쵸이..] LA갈비 조진태 2022/09/20 216